Zastávka: ZŠ Chodov

Základní škola Chodov je nejstarší školou Prahy 11.

Historie

Zřizovací listina chodovské školy byla podepsána 25. června 1868 a již o rok později se výuce na chodovském statku mohly těšit první žáci. Záhy však prostory pro výuku nedostačovaly, načež v roce 1874 obec zakoupila starý dům jakožto budoucí školní budovu. Ani tato však nedostávala rostoucím nárokům na počet žáků, nakonec proto došlo k výstavbě budovy nové, která byla otevřena v roce 1905. V návaznosti na přičlenění Hájů do Chodova musela být po roce 1928 provedena přístavba druhého patra stávající školy. Další nárůst počtu žáků vedl během třicátých let k dostavbě další školní budovy a rozšíření obecní školy o školu měšťanskou.

V poválečném období došlo k množství pozoruhodných událostí, jako například otevření osmiletého studia, zavedení plynu, či další rozšiřování stále nedostačujících prostor. Velkorysý plán osmdesátých leto dokonce počítal s dostavbou chodovské školy za cenu přes deset miliónů Kčs. K přístavbě učeben, tělocvičny, ani jídelny (kterážto by nahradila stávající určenou k demolici) nikdy nedošlo.

Až počátkem 21. století se škola dočkala tělocvičny, moderní školní jídelny, nových počítačových učeben v podkroví, knihovny a víceúčelové auly. Od školního roku 2021/22 má být zprovozněno přistavené západní křídlo s množstvím učeben, další tělocvičnou a novými šatnami.

Ke stažení

ZŠ Chodov