Zastávka: Hotel Opatov

Hotel Opatov a ubytovna Sandra patří k nejvýraznějším budovám Jižního Města. 

Historie

Obě budovy vznikly v 80. letech 20. století, ale už na začátku 21. století se z nich staly neobývané objekty. V roce 2018 bylo rozhodnuto městskou částí Praha 11 o revitalizaci ubytovny Sandra a spolu s tím ruku v ruce rozhodlo hl.m. Praha o rekonstrukci sousední budovy, hotelu Opatov. 

Hotel Opatov

 

Zajímavosti

Do útrob Hotelu Opatov se můžete vydat očima projektu Místa mého města.