Zastávka: Galaxie

První multikino v České republice nesoucí hvězdný název Galaxie bylo slavnostně otevřeno v dubnu roku 1996.

Jan Třeštík, ČTKPůvodní multikino

Již na přelomu 80. a 90. let v místech původního multikana Galaxie fungoval jeden kinosál jakožto řadový sídlištní biograf. K tomuto sálu přibylo rekonstrukcí horního patra mezi lety 1995 a 1996 ještě dalších sedm promítacích sálů. V prostorách bývalého kulturního centra na Hájích tak vznikl vůbec první český vícesálový biograf, který s velkou slávou otevřel 4. dubna 1996.  Tehdy nadčasový dvoupatrový komplex čítal osm kinosálů. Ve velkém sále byl mimochodem jako úplně první v republice instalován moderní zvukový systém Dolby Digital.

 

Nové multikino"File:Galaxie Theater.jpg" by Ondrej.konicek at Czech Wikipedia; Licence: CC BY-SA 3.0

S rostoucí konkurencí přibývajících multikin vybavených modernějšími projekčními technologiemi bylo na přelomu milénia nevyhnutelné modernizovat také "starou" Galaxii. Díky novému provozovateli, izraelské společnosti Cinema City, vznikl o pár desítek metrů severněji zcela nový promítací komplex čítající 9 kinosálů. Nové multikino nesoucí název Cinema City Galaxie bylo divákům otevřeno 28. června 2001. K postupné digitalizaci docházelo v průběhu let 2009 až 2011, což v porovnání s novějšími multikiny znamenalo zaostalost. Posledním poslem špatných zpráv pro provoz Galaxie se mimo vznikající množství multikin po celé Praze stalo v roce 2017 vybudování megaplexu s osmnácti promítacími sály na Chodově.

 

Smutné multikino

Multikino Galaxie kvůli pokračujícímu úpadku popularity fungovalo jen do 18. září 2019, kdy se v útrobách jeho sálů promítaly poslední filmy. Velká sláva prvního českého multikina tak zanikla ve stínu kapacitně a technicky vyspělejšších komplexů.

 

Zajímavosti

Zajímavostí je, že takzvaná nová Galaxie otevřená na pražských Hájích v roce 2001 je okopírovaný projekt z Izraele, odkud pochází provozovací společnost Cinema City. Údajně by totožný izraelský objekt měl měl vydržet útok palestinskou raketou. Potom by takovému útoku měla odolat i budova nové Galaxie (viz zde).