Zastávka: Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple svatého Jana Nepomuckého je nejstarší dosud stojící památkou v Praze 11 - Hájích.

Z historie

Kaple svatého Jana Nepomuckého byla postavena v roce 1841 ve středu obce Háje. Postupné chátrání časem podpořila i výstavba sídlištního komplexu Jižní Město I, přičemž došlo k demolici původní okolní zástavby. Kaple socialistické výstavbě sice odolala, přesto se ocitla v havarijním stavu. V roce 1985 se obnovy kaple ujal Klub za starou Prahu. S finanční podporou České státní pojišťovny vytvořili nový projekt architekti Josef Hyzler a Zdeněk Fuka. Do zrekonstruované válcové věžičky se podařilo umístit zvon z moravského kostela, který měl podlehnout zkáze. Zvon je v kapli dodnes, stejně jako opravená litinová soška sv. Jana Nepomuckého.

ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Zajímavosti

Kaplička náleží do chodovské farnosti, ale kvůli velikosti se zde neslouží pravidelné bohoslužby. Jen na svátek Jana Nepomuckého 15. května se u kaple slouží mše svatá.