Zastávka: Milíčovský vrch a les

Z Milíčovských hald, které jsou pozůstatkem výstavby sídlištního komplexu Jižní Město I, můžeme směrem na jih spatřit Milíčovský les. Historie vzniku Milíčovského lesa sahá až k počátkům 18. století. Území na jih a východ od hald je chráněné jako Přrodní památka Milíčovský les a rybníky.

Přestože se již nacházíme v katastru obce Praha-Újezd, území má význam také pro obyvatele Jižního Města, kteří les vyhledávají pro jeho klid a možnost relaxace.

Milíčovský vrch (Czech Wikipedia user Packa, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons)

Milíčovský vrch

Nadmořská výška Milíčovského vrchu dosahuje 309 m. Zdejší haldy jsou tvořeny výkopovým materiálem ze stavby Jižního Města, stejně jako z výstavby linky metra C v úseku Kačerov - Háje z konce 70. let 20. století. Milíčovský vrch ovšem již neleží na území Přírodní památky Milíčovský les a rybníky.

 

Milíčovský les (Czech Wikipedia user Packa, CC BY-SA 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5>, via Wikimedia Commons)Milíčovský les

Samotný Milíčovský les, původně součást Milíčovského dvora, byl na počátku 18. století založen jako obora s bažantnicí. Později se les stal významným loveckým revírem, známým v souvislosti  se zetěm hraběte Nostice, portugalským hrabětem Arnoštem Silvou -Taroucou a zakladatelem Průhonického parku. Lesem nás provede Naučná stezka Milíčov, na jejímž zhruba pětikilometrovém okruhu nalezneme informace jak o zdejší historii, tak o současné fauně a floře.

Milíčovský les v roce 1848

Mapa lesa dnes

Ke stažení

Milíčovský les a rybníky dnes - mapa
Milíčovský les