Zastávka: Milíčovské rybníky

Letecký pohled na Milíčovské rybníky

 

Duby letní na hrázi rybníka Homolka jsou zbytkem stromořadí vysazeného pravděpodobně na začátku 18. století. Za památné  bylo těchto 12  stromů vyhlášeno v roce 2002. Duby odhadovaného stáří okolo 300 let dosahují průměrů až 5,5 metrů a ti nejvyšší výšky téměř 30 metrů. Na jihovýchodním konci hráze rybníka nalezneme největší z dubů, tzv. "Otce dubů", který byl nominován do finále soutěže Strom roku 2016. Oblast je významná výskytem chráněných rostlinných a živočišných druhů. Nalezneme zde například tesaříka obrovského.

Tesařík obrovský (R. Altenkamp, dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tesa%C5%99%C3%ADk_obrovsk%C3%BD#/media/Soubor:Cerambyx_cerdo_male_090703.jpg). Licence: CC BY-SA 3.0

 

Nejstarší a jediný ostrov na Jižním Městě se nachází uprostřed rybníka s poetickým názvem Vrah. Vrah najdeme na opačné straně hráze rybníku Homolka. Pokud navážeme na NS Milíčov na jihovýchodní straně hráze rybníku Homolka, můžeme si naši procházku zpříjemnit cestou kolem Vrahu. U tohoto rybníka budeme míjet další zachovalé stromořadí starých dubů.

Ostrov v rybníce Vrah (Ilustrace Hana Mislerová)

Ilustrace: MgA. Hana Mislerová, PhD.

 

Zajímavosti

Více o Milíčovských rybnících se dozvíte ZDE.

Ke stažení

Milíčovský les a rybníky dnes - mapa