Zastávka: Komunitní centrum Matky Terezy

Nový kostel na Hájích, Komunitní centrum Matky Terezy, byl postaven v roce 2007.

Historie

O výstavbě nového kostela na Jižním Městě bylo rozhodnuto v souvislosti s nedostačující kapacitou chodovského kostela svatého Františka z Assisi. Starý kostel z roku 1938 měl sloužit pro přibližně tři tisíce obyvatel Chodova, mezitím ale kolem vyrostlo více jak osmdesátitisícové sídliště. Záměr výstavby nového kostela vyvrcholil v průběhu devadesátých let aktivitou Spolku pro výstavbu ekumenického centra. Základní kámen položil arcibiskup Miloslav Vlk v den 95. výročí narození Matky Terezy (27. 8. 2005). O necelé dva roky později byla stavba dokončena. Vysvěcení kostela proběhlo 26. 5. 2007. Komunitní centrum náleží spolu s kostelem svatého Františka z Assisi pod správu chodovské římskokatolické farnosti.

ŠJů (cs:ŠJů), CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Zajímavosti

Podle architektky Vítězslavy Rothbauerové má kruhový tvar opakující se v půdorysu symbolizovat jednotu lidského společenství, vzájemnou komunikaci a místo pro setkávání. V kapli a ve velkém sálu KCMT se může scházet až 400 osob.