Zastávka: Chodovský hřbitov

Historie Chodovského hřbitova sahá do roku 1945.

V přední části napravo nalezneme hroby ze staršího období, zatímco nalevo se nacházejí novodobější, betonová kolumbária. V zadní části hřbitova objevíme památník padlým sovětským vojákům v bitvě u Sokolova.

Historie

S příběhem Chdovského hřbitova se seznámíme nejen na vlastní kůži v jeho areálu, ale rovněž prostřednictvím následujícího textu přezvzatého z bakalářské práce M. Dupala:

Poté, co se obec Chodov začala potýkat s problémem pohřbívání  zesnulých občanů, neboť neměla vlastní hřbitov, bylo jednáním obecních zastupitelstev a obecní rady rozhodnuto o výstavbě vlastního hřbitova. První hřbitov vznikal již v roce 1935 nedaleko dnešního městského archívu na Chodovci. Kvůli neodpovídajícím hydrologickým podnímkám však nebyl dokončen. Byl proto vybudován hřbitov nový, dnešní Chodovský, do kterého se první nebožtíci, oběti květnového povstání, pohřbívali až v roce 1945.*

*Dupal, M. (2007): Chodov mezi lety 1938 – 1945. Život na jedné vsi během 2. světové války (online). Bakalářská práce.Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Historický ústav. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/146029/ff_b/Bakalarska_prace.pdf

JiriMatejicek, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Pamětihodnosti

V zadní části hřbitova nalezneme Památník obětem 2. světové války z bitvy u Sokolova.

 

Zajímavosti

Chodovský hřbitov se objevil v kulise filmu Babí léto z roku 2001, v jehož hlavní roli hráli Vlastimil Brodský a Stella Zázvorková.