Zastávka: Spotters

Spotteři jsou fascinováni letadly, sledují jejich vzlety, přistání i pohyb ve vzduchu a to vše zaznamenávají na fotografiích.

Letecký spotting u Letiště Praha

Letečtí spotteři na pražském letišti vytipovali a zveřejňují 19 stanovišť. Správa letiště vychází spottingu vstříc tím, že do oplocení jsou na několika místech vsazeny otvory se zpevněným okrajem pro objektivy fotoaparátů a jinde jsou navršeny pozorovací valy umožňující fotografování nad plotem.
Pohled na vzletovou a přistávací dráhu RWY 06/24 ze vzdálenosti téměř dvou kilometrů, ze střechy na parkovišti společnosti GO Parking, je přenášen internetovou televizí. Obraz je doplněn o komunikaci pilotů s řídicí věží.

Vyhlídkové valy

V bezprostřední blízkosti letiště byly v srpnu 2012 otevřeny vyhlídkové valy, ze kterých je možné sledovat a fotografovat veškeré dění na letištní ploše nad úrovní oplocení letiště. Valy jsou umístěny na dvou nejfrekventovanějších spotterských místech, a to u RWY 06/24, kam se lze pohodlně dostat z obce Kněževes, a u křížení vzletových a přistávacích drah RWY 12/30 a RWY 06/24, kam vede pěší cesta z nedalekého města Hostivice. Pro širší veřejnost byly vyhlídkové valy doplněny informačními tabulemi se zajímavostmi o běžných letadlech a plánem areálu letiště.

Vyhlídkové terasy

Podívejte se na letadla zblízka! Široké veřejnosti jsou k dispozici vyhlídkové terasy v Terminálech 1 a 2. Najdete zde infografiku se srovnáním běžných typů letadel a přehledný plán letiště s označením zajímavých bodů v jeho areálu.

Příležitosti

Díky terasám a valům, nemusí lidé dělat díry v plotě, aby pořídili fotky letadel. Valy fungují 24 hodin denně. Terasy tak dlouho, jak má otevřen příslušný terminál. Fotky jsou z teras a valů velice působivé. Na valech a terasách nejsou fotoaparáty. Proto si musíte přinést vlastní.

DSC_0190.JPG