Zastávka: Terminály

Na pražském letišti se nacházejí tři dvojice terminálů rozdělené podle typu dopravy na pravidelnou osobní dopravu (severní), nákladní dopravu (cargo) a individuální a speciální doprava (jižní).

Nové letiště je označováno jako Terminál Sever

  • Terminál T1 (dříve Sever 1) slouží letům mimo Schengenský prostor
  • Terminál T2 (dříve Sever 2) se využívá pro lety v Schengenském prostoru

U těchto terminálů je hlavní odbavovací plocha (Apron North), vybavená také 17 stáními s tunely pro přímý nástup do letadla. V sousedství je nákladní terminál s odbavovacími plochami Apron Cargo 1 a Apron Cargo 2.

Skyport – terminál Cargo 1

Severovýchodně od severního terminálu, u ulice Laglerové, se nachází cargo zóna, kterou tvoří tři nákladní terminály:

  • Menzies Aviation – Cargo 2
  • Skyport – Cargo 1
  • Enes Cargo

Budova starého letiště je označena jako Terminál Jih

  • Terminál T3 General Aviation (dříve Jih 2) obsluhuje soukromé lety (aerotaxi), business jety a charterové lety
  • Terminál T4 Military (staré letiště, dříve Jih 1) slouží pouze pro státně důležité lety. Především pro přílety a odlety politiků a diplomatů. Terminál je ve správě ministerstva obrany.