Zastávka: Biologická ochrana

Biologická ochrana letiště je souhrn preventivních pasivních a aktivních opatření, zaměřených na snížení výskytu a migrace ptactva a zvěře v letištních prostorech a tím k minimalizaci nebezpečí střetu letadel s ptactvem a zvěří.

Umíte si představit, co způsobí tělo ptáka o hmotnosti 400 gramů při nasátí do motoru? Když takový racek nebo holub narazí do letounu letícího rychlosti 320 km/hod, rovná se síla úderu 320 kilogramů. Síla nárazu je však úměrná čtverci rychlosti letu letadla, takže při rychlosti 960 kilometrů v hodině vzrůstá síla úderu až na 28 800 kilogramů. To už je pořádný zásah, s nímž si bohužel ani nejvyspělejší technika nedokáže poradit. Půlkilogramový pták při srážce s letadlem letícím rychlostí 700 kilogramů v hodině udělá totéž, co protiletadlový kanón ráže 30 milimetrů.

Skupina ornitologického zabezpečení plní tyto úkoly:

  • včas získává informace a správně vyhodnocuje ornitologickou situaci
  • realizuje preventivní pasivní a aktivní opatření obecného i specifického charakteru, která minimalizují výskyt ptactva a zvěře na letištích
  • realizuje aktivní opatření k plašení ptactva v ochranných ornitologických pásmech
  • poskytuje informace o ornitologické situaci
  • účastní se vyšetřování příčin vzniku nebezpečných situací zaviněných ornitologickou situací
  • zpracovává výsledky ornitologického průzkumu do tabulek , grafů a map
  • zabezpečuje odběr zbytků ptáků po střetu letadel s ptactvem a jejich následnou identifikaci

K aktivnímu plašení ptactva se používají tyto metody:

  • Pyrotechnická – použití výbušek k plašení ptactva a zvěře, použití brokových zbraní k lovu
  • Biologická – použití loveckých dravců a psů
  • Ostatní – využívání dalších prostředků k rušení ptactva a zvěře

Raroh velký