Zastávka: Řízení letového provozu

ŘLP (též ATC z – anglického air traffic control) je služba poskytovaná ze země letadlům na pohybujícím se v řízeném vzdušném prostoru nebo na řízeném letišti. Základním smyslem řízení letového provozu je předcházet srážkám ve vzduchu i na zemi, ale řídící letového provozu poskytují pilotům obvykle i další služby, jako je navigační pomoc nebo informační služba.

V českém vzdušném prostoru a na velkých českých letištích tuto službu zajišťuje státní podnik Řízení letového provozu České republiky. Profese, která službu řízení letového provozu zajišťuje, se nazývá řídící letového provozu, často bývá ale používán také nepřesný termín letecký dispečer.

Standardy

Celosvětově používaným jazykem v řízení letového provozu je v souladu s pravidly ICAO angličtina. Ve většině zemí je dovoleno i používání místního jazyka ke komunikaci mezi pilotem soukromých či výcvikových letů a řídícím letového provozu. Ve většině světa se při řízení letového provozu, stejně jako v letectví obecně, používají imperiální jednotky – tedy nadmořská výška se měří ve stopách, rychlost v uzlech a vzdálenost v námořních mílích.

Specializovaná střediska řízení

Bezpečnost řízených letů musí být zajištěna od pojíždění na letišti před startem až po dokončení letu a bezpečné zastavení na cílovém letišti. Proto je služba řízení letového provozu poskytována obvykle třemi navzájem spolupracujícími specializovanými středisky.

Letištní služba řízení

Pro letištní službu řízení se používá zkratka TWR (z anglického tower – věž), protože základním bodem pro řízení provozu na letišti je řídící věž. Řídící na věži jsou zodpovědní za bezpečný provoz na přistávací dráze, pojezdových drahách a v řízeném okrsku (zvaném též CTR z anglického Control Zone), což je malý vzdušný prostor v bezprostředním okolí letiště. Řídící na věži zajišťují nejen bezpečný provoz letadel, ale i pozemních vozidel, která se pohybují po letištní ploše.

Přibližovací služba řízení

Přibližovací služba řízení je označována zkratkou APP (z anglického approach – přiblížení). Jejím úkolem je udržovat bezpečný a plynulý provoz v koncové řízené oblasti (zvané též TMA z anglického Terminal Manouvering Area), což je vzdušný prostor v širším okolí letiště. Práce přibližovací služby řízení se v mnohém podobá oblastní službě řízení, jelikož jde o zajišťování rozstupů mezi letadly během letu. Vzhledem k vysoké hustotě provozu v okolí letišť se ale přibližovací služba řízení v mnohém odlišuje od oblastního řízení a proto jde zpravidla o dvě různé specializace. Zjednodušeně se dá přibližovací služba řízení charakterizovat následovně: do TMA vstupují z různých směrů letadla mířící na letiště a úkolem APP je zajistit jejich bezpečné přiblížení k letišti a seřadit je za sebou v ose přistávací dráhy. Současně APP zajišťuje bezpečný provoz všech letadel odlétávajících z letiště a prolétávajících skrz TMA.

Přibližovací středisko řízení letiště Praha sídlí v IATCC Praha (Integrované středisko řízení letového provozu) v Jenči u Prahy, což je v České republice vyjimkou, obvykle se APP nachází přímo na dotčeném letišti.

Oblastní služba řízení

Třetím základním pilířem řízení letového provozu je oblastní služba řízení, označovaná zkratkou ACC (z anglického Area Control Centre – oblastní centrum řízení). Oblastní služba řízení zajišťuje řízení letového provozu v příslušné řízené oblasti (používá se zkratka CTA z anglického Controlled Area – řízená oblast), což je typicky velká oblast řízeného vzdušného prostoru, někdy zahrnující území celého státu.

V České republice sídlí oblastní středisko řízení, stejně jako APP Praha, v IATCC Praha (Integrované středisko řízení letového provozu) v Jenči u Prahy.

Chcete vědět, jak řízení letového provozu funguje všude na světě? Podívejte se na video, které vám představí technologii a fungování.

 
 
 
Chcete se dozvědět víc o státním podniku Řízení letového provozu České republiky a o tom, jak funguje řízení letového provozu v ČR? Mrkněte i na druhé video.