Zastávka: VlnoBYTÍ

VlnoBYTÍ v parku Trochu těžko se popisují části Jižního Města, kde převládají parky dosud nepojmenované po nějakém dobovém velikánovi ani po ničem stabilnějším. Nedaleko knihovny Opatov se u parkových cest v sousedství Modletické ulice nacházejí dva záhony se zakulacenými nárožími a s nečekaným VlnoBYTÍM. Takovýto název nesou vlny z keramiky v oněch záhonech. Jedna se plynule zvedá a zase klesá v rytmu cesty, druhá, „příbojová“, směřuje napříč a právě se láme. Oko diváka bádavě spočine na keramických hadovitých útvarech ze střepů různých barev, včetně zlatavé, které vyvrhuje vlna, sestavená zejména z modravých a bělavých odstínů. Obrubníky záhonů z šedavě bílých cihel nesou desítky menších prací obdobného charakteru, ale různé úrovně. Zpodobují ryby a vodní havěť, a také kohouta, psa i květiny. Skupinové dílko, které vyvolává různé dojmy, vytvořili v roce 2003 účastníci Keramických dílen Terezy Kohoutové, organizovaných občanským sdružením Kamínek, jež sídlí v sousedství.