Zastávka: Socha sv.Izidora

Původní barokní socha patrona rolníků pocházela pravděpodobně z poloviny 18. století. Stávala naproti vstupní bráně panského chodovského dvora, který byl zbořen v 70. letech 20. století kvůli výstavbě dnešní Türkovy ulice. Později se socha ztratila a na sokl byl umístěn prostý betonový křížek. V roce 2010 ale místní sdružení nechalo umístit novou sochu sv. Izidora.