Zastávka: Geometrické tvary

Jan Bartoš, kov, technika svařování, 1989