Zastávka: Dětské hřiště 2, bod záchrany, jezírka

Ďáblická jezírka - Na východním okraji Ďáblického háje leží několik zpola zatopených lůmků. Drobné vodní plochy jsou výjimečné výskytem velkého množství druhů živočichů a rostlin vázaných na vodní prostředí, z nichž mnohé jsou chráněné. V Ďáblických jezírkách se pravidelně vyskytují chránění obojživelníci - čolek velký a čolek obecný. V okolí můžeme spatřit několik druhů vážek. Jezírka jsou také významnou lokalitou výskytu kosatce žlutého.

Bod záchrany - Bod záchrany je místo označené tabulkou s unikátním kódem pro snadné a jednoznačné určení vaší polohy v terénu při tísňovém volání. Tabulka kromě jedinečného identifikátoru  obsahuje tísňová telefonní čísla. Zde se nachází bod záchrany s označením AA 031.

Dětské hřiště - Zde se nachází druhé dětské hřiště v Ďáblickém háji. Jsou zde k vidění dřevěné herní prvky.