Zastávka: Hvězdárna Ďáblice, vyhlídkové místo, kříž

Hvězdárna Ďáblice se nachází na východním okraji vrchu Ládví na bulužníkovém útvaru nazvaném „Na vyhlídce´´.

Nedaleko hvězdárny je vyhlídkové místo, odkud je vidět téměř polovinu Čech.

Skalnatému vršku u vyhlídkového místa pak dominuje kříž, který může působit až magicky.

 

 

Hvězdárna Ďáblice byla zbudována mezi roky 1955 až 1958 členy Astronomického kroužku při osvětové besedě v rámci Akce Z.  Akce Z byla v dobách komunistického režimu v Československu neplacená pracovní činnost obyvatel. Jednalo se o výpomoc v oblastech, kde státní či obecní správa tyto úkoly nezvládla.

Hvězdárna je v nadmořské výšce 328 m a má hned dvě kopule pro pozorování. Patří pod Štefánikovu hvězdárnu a od roku 1975 je třetím střediskem hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. 

Velkou zajímavostí je, že na stavbu hvězdárny byly použity panely, které zbyly z výstavby prvního panelového domu v Praze, který je nedaleko hvězdárny, konkrétně v ulici U Prefy. Vybavení západní kopule, včetně refraktoru o průměru objektivu 190 milimetrů a ohniskovou vzdáleností 3 000 milimetrů, pochází z bývalé soukromé hvězdárny Františka Fischera v Podolí.

Východní kopule nabízí refraktor o průměru objektivu 15 cm, zrcadlový dalekohled o průměru 40 cm. Jedná se o českou Coude montáž.

Západní kopule disponuje refraktorem o průměru 19 cm, zrcadlovým fotografickým dalekohledem o průměru 30 cm, slunečním H-Alfa dalekohledem o průměru objektivu 10 cm. Jedná se o německou paralaktickou montáž.

Pracovníci hvězdárny Ďáblice se již od roku 1986 věnují pravidelnému pozorování zákrytu hvězd Měsícem a dalšími tělěsy sluneční soustavy a hvězdárna je zařazena do celosvětové sítě zařízení, která provádějí tato pozorování.

Hvězdárna nabízí:

  • Denní a noční astronomické pozorování pro veřejnost
  • Astronomické, cestopisné a kosmonautické přednášky

  • Programy pro školy

  • Stálou astronomickou výstavu

  • Astronomický kroužek pro zvídavé děti 4. a 5. ročníků ZŠ

  • Odborné astronomické pozorování 

  • Hvězdárna nabízí bezbariérový přístup až k dalekohledu a je tak jednou z mála na světě, která umožňuje přímé astronomické pozorování velkým dalekohledem handicapovaným spoluobčanům.

 

V bezprostřední blízkosti hvězdárny stojí kříž, na kterém jsou latinské nápisy: amor - láska, civitas - město, fortuna - náhoda, terra - země.

U hvězdárny se nachází vyhlídkové místo. Odtud je za výborné viditelnosti vidět pohraniční horská pásma na sever od Prahy - Krkonoše, Krušné hory, Jizerské hory a pásmo Ještědu.