Zastávka: Vyhlídka na Kozích hřbetech

QR kód naleznete na lavičce na cestě dolů k rybníku. 

Logo DDM Suchdol