Zastávka: Mostecká věž

Staroměstská mostecká věž je považována za jednu k nejkrásnějších gotických staveb v Evropě.

Nechal ji spolu s mostem vybudovat císař Karel IV. v polovině 14. století. Věž bývala symbolickým vítězným obloukem, kterým procházeli čeští králové na své korunovační cestě.

Na ochoz věže vede 138 schodů, výška věže je 47 metrů nad rovinou mostu, nad hladinou Vltavy je to 57 metrů, nárožní věžičky se nacházejí ve výšce 64 metrů. Věž má bohatou sochařskou a kamenickou výzdobu.

Otázky

Kolik soch, které drží předmět v pravé ruce, je na V straně věže?

Najděte na věži erby s českým lvem a moravskou orlicí. Z vašeho pohledu je:

  • Moravská orlice vlevo a český lev vpravo
  • Moravská orlice nad českým lvem
  • Moravská orlice pod českým lvem