Zastávka: Staronová synagoga

Staronová synagoga v Praze je jednou z nejstarších synagog v Evropě, pochází ze 13. století a stále slouží náboženským obřadům.

Váže se k ní řada pověstí. Podle jedné z nich je na půdě synagogy uložen Golem, postava vytvořená z hlíny, kterou oživil člověk. Prý bylo proto zakázáno na půdu chodit, ale přesto se našli lidé, kteří nedbali zákazu a snažili se tajemství Golema odhalit. Ale nikdy nikdo nic nenašel...

Synagoga je chráněnou památkou, v rámci Programu záchrany architektonického dědictví prošla koncem minulého století rozsáhlou opravou.

Otázky

Na zdi synagogy zjistěte, jak dlouho trvala obnova architektonického díla, za kterou synagoga dostala cenu primátora?

  • 10 let
  • 11 let
  • 12 let

Kdo padl u synagogy v období Pražského povstání? (opět hledejte na zdi)

  • František Klikoš
  • František Novák
  • František Moritz