Představení Výletiště - Výlet kolem letištěNa setkání byli přítomni členové týmu Výletiště, tedy tvůrci naučné stezky, z nichž polovina je ve školním věku a jsou účastníky zájmového vzdělávání v DDM Praha 6.

Představili jsme technologie, které jsme při tvorbě naučné stezky použili, dali jsme hostům z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České národní koalice pro digitální pracovní místa, Magistrátu hlavního města Prahy a dalším možnost si stezku vyzkoušet před tím, než ji přesuneme do terénu, a hosté měli možnost osobně poznat její tvůrce a diskutovat s nimi. Děkujeme všem zúčastněným za velmi příjemné setkání a společnosti Microsoft ČR za zapůjčení prostor!

Zpět