Zastávka: Šachy

Děvana Mírová, keramika, 1986

Zpět