Zastávka: Do dutiny stromu

Sedíš na kraji lesa, v klidu svačíš a najednou zahlédneš levým koutkem oka cosi bílého. Otáčíš se a vidíš, jak už se Alenka zvedá. „To byl můj kamarád Bílý králík,” zvolá a běží kamsi do lesa. Jen dobalíš věci a pelášíš za ní. „Kam zmizela?” říkáš si. Její sukně se zablýskne hlouběji v lese a ty se najednou objevíš před velkým rozeklaným dubem. Všude ticho, jen zpěv ptáků ve větvích. Nakláníš se, aby ses podíval do díry v dubu a najedou ti podjíždí hlína pod nohama a padáš kamsi hluboko. 

Otřeseš se po pádu, trochu si oddechneš, nic nebolí a prohlížíš si, kam jsi to vlastně spadl. Vidíš otevřené dveře a skleněný stůl. Na něm dvě lahvičky. Na obou je nápis „Vypij mě.” Ta zelená je výrazně větší než modrá.  Sáhneš po …. 

Milí dobrodruhu, nyní se dostáváš k prvnímu výběru. Pokud jsi mladší, stačí ti vypít méně zmenšovacího lektvaru a do políčka napiš písmeno M (jako modrá). Pokud jsi starší, tedy vyšší, je potřeba vypít lektvaru o něco víc, napiš do políčka písmeno Z (jako zelená).   

Barvu svého lektvaru si pamatuj, je potřeba ji znát i v průběhu cesty. 

Zpět